Thumb ed52343f967f58a44a1b20d0502db688fb1de108

Demi voor FSHD

Dit is de pagina van Demi Pijpers

( KidsSwim )

Normal 156b744369b3834e0a9b5a71b93d748a959802f6
van totaal € 250 (120%)

Ik vind zwemmen erg leuk en vind het erg leuk om me in te zetten voor een goed doel.
Afgelopen jaar was ik voor het eerst bij de Singelswim om te kijken. Toen ik iedereen in de singel zag zwemmen en begreep waarom ze dat deden, was ik vastbesloten om de volgende keer mee te doen. Na de zomer ben ik begonnen met trainen en heb er heel veel zin in om mee te doen en zo veel mogelijk geld op te halen.