Thumb 5905ff6dd229bf58cfb55c424a5dc49f27ba6b39

Voor jou duik ik de Singel in

This is the page of Domien Verschuuren

( Individual swimmer | 2 km )

from € 2.000 (28%)

Ik ben Domien Verschuuren en ik zwem tegen FSHD. Voor elke donatie van jullie kant, zwem ik 1 meter tijdens de SingelSwim Utrecht 2019. Dus kom op en druk op die doneerknop! Maak me gek!

Je kan je natuurlijk ook opgeven om zelf mee te zwemmen!