Thumb 87de5b40f8a166c4cf56cb7b40dff9e96eaac21b

Mijn spieren voor FSHD

Dit is de pagina van Marcel Zweers

( Early bird Studenten en lid zwemvereniging | Lid van team: DOS Varsseveld )

Normal 83fcfb9150f7d66ecb0ae493d8b245489a50b76d
van totaal € 1.000 (148%)

Hallo. Fijn dat je mijn pagina bezoekt. Ik ben Marcel. Ik doe op 18 juni a.s. samen met mijn waterpolo-genoten Karin & Johnny mee aan de Singelswim. Vanaf mijn jeugd heb ik veel aan sport gedaan. Dit heeft me mooie dingen gebracht; leuke trainingen en wedstrijden, gezellige toernooien. Maar vooral ook fijne vriendschappen. Voor mij is lichaamsbeweging één van mijn basisbehoeften. Het is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend om te kunnen sporten. Daarom ben ik blij dat ik in staat ben aan de Singelswim mee te doen om op die manier een klein steentje bij te dragen aan de kosten voor onderzoek naar de spierziekte FSHD. In de hoop dat in de toekomst mensen die in aanleg deze ziekte hebben óók mee kunnen zwemmen. Alvast dank voor jouw donatie! 

Marcel