Thumb c3172d60561ed9cb917481e703c1bab3c17f49db

Mette-Maartje zwemt tegen de spierziekte FSHD

This is the page of Mette-Maartje Bijleveld

( 800 meter )

Normal a2e59b1e539d14e271dffc9b85c8bee0fe5ee2df
from € 500 (108%)

Ik wil de spierziekte FSHD de wereld uittrappen!

Dit doe ik door op 16 juni a.s. 800 meter door de historische Utrechtse singel te zwemmen tijdens 'SingelSwim Utrecht 2019' omdat FSHD een vreselijke ziekte is en omdat het leuk is om een keer in de Utrechtse gracht (singel) te zwemmen.

De opbrengsten komen ten goede aan onderzoek naar een oplossing en medicijn voor de spierziekte FSHD.