Thumb 2251479d02bb62d220bf0f4a4731e9fa3bbde63b

Met spieren in actie tegen FSHD!

This is the page of Mirjam Kruizinga

( Individual swimmer | 2 km )

from € 1.250 (146%)

Mijn echtgenoot en zwager hebben de spierziekte FSHD. Ik zie dus elke dag de gevolgen van deze spierziekte. Door mee te zwemmen en mij te laten sponsoren wil ik mijn steentje bijdragen om wetenschappelijk onderzoek naar FSHD en een mogelijke behandeling daarvoor mogelijk te maken.