Thumb 3ad6de611c6bf9d54d2faf6b29a07ce63383a621

Morris Makes Money for FSHD

Dit is de pagina van Morrison Menheere

( Kids Swim )

Normal 715002d2de9478a99c1b61a86d44d4bffd6398b6
van totaal € 1.000 (167%)

FSHD is een spierziekte waarbij je spieren verdwijnen omdat ze 'oplossen'. Dan kun je dus niet meer lopen, koken, praten, schrijven of bv je ogen open en dicht doen. Omdat niemand het kent is er bijna geen geld voor onderzoek. Terwijl er wel zicht is op een mogelijke oplossing/ behandeling. Steun mij en mijn mama -die ook meezwemt- daarom, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek. Want voor minder doen we het niet! Alle beetjes helpen en zijn zeer gewaardeerd, ook de grote'! Supertjebedankt, Morrison :-)