Thumb eb4e2d9753e3e5442904b01193f425cddc86501f

Ambassadeur maasmeermin

This is the page of Nicole Voet

( Individual swimmer | 2 km )

from € 250 (190%)

Om meerdere redenen ben ik ambassadeur geworden van de SingelSwim: ik werk als revalidatiearts in het FSHD expertisecentrum van het Radboudumc, verricht wetenschappelijk onderzoek naar vermoeidheid en het effect van revalidatiebehandelingen bij FSHD en ben fanatiek sporter: vinzwemmen en triatlon. Om die reden zal ik bij deze jubileumeditie als 'maasmeermin' deelnemen en hopelijk veel geld inzamelen en mensen enthousiast maken voor het evenement!