Thumb 667474826e5a91bdaa836c2b2b1c947769a3e400

Mijn moeder leerde me: het is beter om te geven dan om te nemen

Dit is de pagina van Peter Bastiaanse

( Individuele zwemmer )

Normal 94e88a6bbee93178e8c49906cee6cf78fcf0dd27
van totaal € 1.000 (75%)
Countdown tot de start

Mijn familie zit vanaf 1859 in de mode. Ik heb de "eer "gehad om na 5 generaties de winkels te sluiten in 2010. Ik zet me in om mensen, waar ik een klik mee heb, te helpen.
Ik heb er nu de tijd voor.