Thumb f2621903d65bc57dedbdfe76d9f79bb6f282e4ab

Stijn Cambie ondersteunt Team Barbara

This is the page of Stijn Cambie

( 2 km | Member of team: team barbara )

from € 250 (0%)

Net zoals vorig jaar begeleiden Jesse en ik Barbara in de voorbereiding naar de Singelswim in Utrecht om dan opnieuw te zwemmen voor het goede doel, onderzoek om FSHD te verhelpen.