Over Stichting SingelSwim Utrecht


De SingelSwim Utrecht is de enige zwemtocht door de oudste verdedigingsgracht van Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van de SingelSwim Utrecht is in 2013 ontstaan. In 2015 is het de initiatiefnemers gelukt om de eerste editie met succes te organiseren. De SingelSwim Utrecht staat geheel in het teken van fondsen bij elkaar zwemmen en aandacht vragen voor het goede doel: spierziekte FSHD. Het initiatief wordt ondersteund door de FSHD Stichting en Stichting Spieren voor Spieren.

Het donatiegeld dat alle deelnemers ophalen tijdens de SingelSwim Utrecht komt voor 100% ten goede aan onderzoek naar een medicijn tegen de spierziekte FSHD. De keuze voor het onderzoek wordt gezamenlijk bepaald door de FSHD Stichting en Stichting Spieren voor Spieren.

Ambitie
Voor de komende drie edities hebben Stichting SingelSwim Utrecht, de gemeente Utrecht en de betrokken
organisaties afgesproken dat het evenement zijn Utrechtse karakter behoudt. Dit karakter vertaalt zich naar een beperkte groei van het aantal deelnemers en het neerzetten van een gedegen organisatie waarmee een jaarlijkse financiële stroom voor onderzoek kan worden gewaarborgd. Voor 2017 zet de stichting in op een verdubbeling van het aantal deelnemers, maar in de daarop volgende jaren is een consolidatie dan wel een kleine gestage groei tot ca. 500 deelnemers maximaal en een bedrag van € 200.000,- / € 250.000,--.

De doelstelling van de stichting is: het vestigen van aandacht op spierziekten in het algemeen en het inzamelen en schenken van geld ter financiering van het ontwikkelen van betere behandelmethodes en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoord en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuurslidmaatschap van de Stichting SingelSwim Utrecht is een onbezoldigde functie. Het RSIN van de SingelSwim Utrecht is 853631876.

Organisatorisch zijn er enkele wijzigingen opgetreden. Dit jaar is er voor het eerst een KidsSwim en is er een stuurgroep bijgekomen zodat de grootste partijen vertegenwoordigd zijn. Het bestuur gebruikt deze groep als adviesgroep.