Thumb 1defc49d1972eed220e6f6f7cf6ff2d44942e428

ABZ Amersfoortse Buitenwater Zwemmers

Amersfoortse buitenzwemmers, inzet door spierkracht, FSHD uit!
van totaal € 1.000 (87%)

De Amersfoortse buitenzwemmers zwommen in 2016 voor het eerst mee. We zwemmen buiten voor ons plezier en dragen graag een steentje bij aan gezondheid en plezier voor anderen.