Thumb 1defc49d1972eed220e6f6f7cf6ff2d44942e428

ABZ Amersfoortse Buitenwater Zwemmers

Amersfoortse buitenzwemmers, inzet door spierkracht, FSHD uit!
van totaal € 1.000 (39%)
Countdown tot de start

De Amersfoortse buitenzwemmers zwommen in 2016 voor het eerst mee. We zwemmen buiten voor ons plezier en dragen graag een steentje bij aan gezondheid en plezier voor anderen.