Thumb 91afd85afc08b8bb532895e90a0268c705fe9904

Familie Jacobs

Team Familie Jacobs zwemt weer mee!
from € 2.900 (83%)

Voor het goede doel duiken wij ook dit jaar weer de singel in. Dit jaar is ons team groter dan ooit en we gaan weer voor de 2 kilometer.