Thumb b5eadc5e2d1f2b64873b881e8fbf76396f54f7ec

Federal Swimming Hardcore Dummies

Pompen of verzuipen...
van totaal € 1.000 (101%)

Het word dus pompen of verzuipen! Vorig jaar hebben we met zijn tweeën een mooi bedrag bij elkaar gezwommen. We gaan er dit jaar weer tegen aan met zijn vijven! Steun ons in de strijd tegen FSHD. Iedere beetjes helpen ons een paar meter vooruit! :)