Thumb 3930b6159338bc11d9d5176d3d21bc8547bf5ac4

De Zwembandjes

Sophie, Sascha, Anouk & Madelon zetten zich in voor FSHD
van totaal € 9.000 (88%)

Wij zetten ons graag in de spierziekte FSHD. Door zelf mee te zwemmen hopen wij ons steentje bij te dragen naar verder onderzoek voor FSHD. Helpen jullie ons? Alvast ontzettend bedankt en alle beetjes helpen!