Thumb 7d90c90820cee25bf182405e0fb4b9266af53ef8

team Barbara

onze musclepower voor onderzoeksgeld
van totaal € 750 (2%)
Countdown tot de start

ook als zwemmer met handicaps kun je het verschil maken voor mensen met FSHD. Daar gaan wij: Barbara; buddy Stijn Cambie en hopelijk nog meer zwemmers voor. medezwemmers met en zonder beperking welkom.