Thumb 77ba5a0cd2ec56871bcefcd8e6c67651d57455bf

Zeepaardjes!

Steun alle Zeepaardjes met hun actie voor het goede doel (geld voor onderzoek naar FSHD) in de Utrechtse Singel!
van totaal € 1.000 (32%)
Countdown tot de start

In 2016 doken 8 zeepaardjes de singel in. Wie doen er dit jaar mee? Lukt het om een kleine kudde in wetsuit aan de start te krijgen?